Garantii si service

         Toate bunurile comercializate de către S.C.Lambrothers S.R.L, beneficiază de condiţii de garanţie conforme legislaţiei ȋn vigoare şi politicilor comerciale ale producătorului. Bunurile sunt noi, ȋn ambalajele originale şi provin de la producător.

Garanția standard pentru persoanele fizice este de 24 de luni de la data achiziției.

Garanția standard pentru persoanele juridice este de 12 luni de la data achiziției.

Ȋn cazul bunurilor vȃndute şi livrate de către S.C.Lambrothers S.R.L, certificatele de garanţie sunt emise de către producător\ distribuitor.

Lipsa certificatului de garanţie al bunului şi a declaratiei de conformitate trebuie semnalată ȋn maxim 48 (patruzecişiopt) de ore de la recepţia mărfii, pe adresa teoxstore@protonmail.com Orice sesizare ulterioară,  nu va fi luată ȋn considerare.

 

Ccondiţii de garanţie :

Drepturile consumatorului sunt conform prevederilor OG 21/ 92 cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile L449/2003.

Ȋn cazul solicitărilor de reparaţii ȋn garanţie, cumpărătorul este obligat să prezinte Certificatul de Garantie ȋmpreuna cu factura/ chitanta originală de cumpărare a produsului.

Perioada de garanţie acordată de fabricant pentru produsele menţionate pe factura/ chitanţa de cumpărare decurge de la data cumpărării.

Cu excepţia viciilor ascunse (material şi/sau manopera), garanţia nu acoperă accesorii, consumabile, precum şi toate subansamblele casabile ce intră ȋn componenţa produselor achiziţionate (cablu de alimentare, perii colectoare, sisteme de prindere, mandrina, carcasa, angrenaje, rulmenţi, garnituri, seturi de reparaţii etc.) care se uzează ca urmare a utilizării normale a produsului.

Cumpărătorul beneficiază, contra cost, de service post-garanţie, cu piese originale.

Ȋn cadrul termenului de garantie, se asigură remedierea gratuita a defectelor apărute şi reclamate de cumpărător pentru produsul respectiv.

Deteriorările de genul zgȃrieturilor, şocurilor sau rupturi ale elementelor demontabile sau nedemontabile care nu au fost aduse la cunoştinţă vȃnzatorului ȋn momentul achiziţionării nu intra ȋn garanţie.

Durata medie de utilizare a produselor este de 2 ani. Pentru această perioadă cumpărătorul benficiază, contra cost, de service post-garanţie, cu piese originale.

Perioada de garanţie se prelungeşte cu timpul scurs de la data la care a prezentat produsul defect şi pȃnă la data reparării acestuia.

Ȋn cadrul termenului de garantie, remedierea prodului trebuie efectuată ȋntr-o perioadă rezonabilă de timp, stabilită de comun acord, ȋn scris, ȋntre vanzător şi consumator. Perioada de timp stabilită nu poate depăşi 15 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul a adus la cunoştintă lipsa de conformitate a produsului.

 

Pierderea garanţiei

Garanţia se pierde pentru oricare dintre condiţiile următoare:

  • orice produs vandut de S.C. Lambrothers S.R.L  fără marcaj CE
  • modificări neconforme efectuate asupra produsului;
  • ataşarea de accesorii neconforme;
  • defecte cauzate de utilizarea produsului ȋntr-un mod neconform manualului de utilizare cu referire la utilizarea defectuoasă, slaba mentenanţă, utilizare neglijentă sau suprasolicitarea produsului, cădere, lovire, tensiune de utilizare neconforma specificaţiilor etc.;
  • a fost făcută o intervenţie neautorizată;
  • nu poate fi identificată seria de fabricaţie;
  • una din piesele neacceptate pentru ȋnlocuire de către client influenţează calitatea reparaţiei;
  • utilajul a fost necorespunzator manipulat sau suprasolicitat;
  • utilizatorul nu a respectat recomandările de manipulare, ȋntreţinere şi revizie a produsului;
  • neprezentarea la solicitarea reparaţiei a chitanţei/facturii originale de cumpărare a produsului ȋnsoţită de prezenta informare asupra condiţiilor de garanţie şi a certificatului de garanţie completat şi semnat de unitatea care a afectuat vȃnzarea;
  • nerespectarea de către cumpărător a condiţiilor de utilizare şi ȋntreţinere precizate ȋn prospectele şi instrucţiunile ce ȋnsoţesc produsul la livrare şi de care cumpărătorul a luat la cunoştinţă;
  • constatarea de către specialiştii firmei a faptului ca defectul reclamat se datorează vinei cumpărătorului;
  • ȋncredinţarea produsului spre a fi reparat altor persoane/ firme neautorizate;
  • utilizarea produsului ȋn alt regim de lucru decȃt cel pentru care a fost conceput;
  • modificarea/desigilarea produsului de către persoane necalificate/neautorizate;

 

Ȋn cazul solicitărilor de reparaţii ȋn garanţie respinse din motivele enumerate mai sus, cu produsul/produsele ridicate prin curier de către noi cumpărătorul va spuporta costul transportului de ridicare a coletului/produsului, inclusiv ȋi va cade ȋn sarcina sa, să ridice coletul personal, conform unei programări prealabile sau prin curier, cu plata tranportului ȋn avans. Ȋn caz contrar, se va percepe o taxa de 5 lei pe zi, taxă de depozitare dupa cele 14 zile de cȃnd produsul a intrat ȋn posesia S.C Lambrothers S.R.L.