Termeni şi condiţii

1. DEFINIŢII ŞI TERMENI

Website-ul Teox.ro este este administrat de S.C. Lambrothers S.R.L, persoană  juridică de naţionalitate romȃnă, avȃnd sediul social ȋn Horodniceni, str. Principala, nr. 305, avȃnd număr de ordine ȋn Registrul Comerţului  J33/415/2017, cod unic de ȋnregistrare fiscală RO37254911.

Vȃnzător – S.C. Lambrothers S.R.L

Cumpărător – persoană fizică / persoană juridică sau orice entitate juridică care ȋşi face un cont pe site şi plasează o comandă.

Client – persoană fizică / persoană juridică care are sau obţine acces la conţinut, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziţie de către S.C. Lambrothers S.R.L (electronic, telefonic, etc) sau ȋn baza unui acord de utilizare existent ȋntre S.C. Lambrothers S.R.L şi acesta şi care necesită crearea şi utilizarea unui cont.

Utilizator – orice persoană fizică/ juridică ȋnregistrată pe site, care prin finalizarea procesului de creare a contului, şi-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secţiunea Termeni şi condiţii generale.

Cont – secţiunea din site formată dintr-o adresă de e-mail şi o parolă care permite Cumparătorului transmiterea comenzii şi care conţine informaţii despre Client/Cumpărător şi istoricul Cumpărătorului ȋn Site (comenzi, facturi fiscale, garanţii bunuri etc.).

Favorite – secţiune din Cont care permite Cumpărătorului / Utilizatorului să ȋşi creeze liste.

Listă – pagina web din Favorite ȋn care Cumpărătorul/Utilizatorul poate adăuga Bunuri pe care le considera a fi preferate şi pe care, ulterior, le poate adăuga ȋn coşul de cumpărături („coşul meu”).

Listele pot fi:
– Publice: orice Client/ Cumpărător/ Utilizator poate vizualiza Lista Cumpărătorului/Utilizatorului ȋn cazul ȋn care acesta a distribuit-o pe reţelele de socializare (Facebook, Twitter şi Google+) sau dacă accesează profilul public al Cumpărătorului/Utilizatorului din Site. Listele sunt publice, iar Cumpărătorul/Utilizatorul are posibilitatea de a le seta ca private oricȃnd, direct din Contul său, secţiunea Favorite.
– Private: acestea pot fi vizualizate numai de titularul Contului. Cumpărătorul/Utilizatorul are posibilitatea de a le seta ca şi publice oricȃnd, direct din Contul său, secţiunea Favorite.

Site – domeniul www.Teox.ro

Comanda – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare ȋntre Vȃnzător şi Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vȃnzatorului, prin intermediul Site-ului intenţia sa de a achiziţiona Bunuri şi Servicii de pe Site.

Bunuri şi Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele şi serviciile menţionate ȋn Comanda, care urmează a fi furnizate de către Vȃnzator, Cumpărătorului ca urmare a Contractului ȋncheiat.

Campanie – actţunea de a expune ȋn scop comercial, un numar finit de Bunuri şi/sau Servicii avȃnd un stoc limitat şi predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Vȃnzător.

Contract – reprezintă contractul la distanţă ȋncheiat ȋntre Vȃnzător şi Cumpărător, fără prezenţa fizică simultană a Vȃnzătorului şi a Cumpărătorului.

Conţinut
• toate informaţiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
• conţinutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vȃnzător prin mijloace electronice şi/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
• orice informaţie comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vȃnzătorului, Cumpărătorului, conform informaţiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
• informaţii legate de Bunurile şi/sau Serviciile şi/sau tarifele practicate de Vȃnzător ȋntr-o anumită perioadă;
• informaţii legate de Bunurile şi/sau Serviciile şi/sau tarifele practicate de către un terţ cu care Vȃnzătorul are ȋncheiate contracte de parteneriat, ȋntr-o anumită perioadă;
• date referitoare la Vȃnzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

Opinii – o evaluare scrisă de către deţinătorul sau beneficiarul unui produs sau serviciu, evaluare redactată pe baza experienţei personale şi capacităţii acestuia de a realiza comentarii calitative şi de a spune dacă produsul sau serviciul respectă sau nu specificaţiile menţionate de către producător.

Rating – modalitate de exprimare a gradului de satisfacţie a unui Utilizator/Client/Cumpărător vis-à-vis de un produs. Rating-ul se exprimă sub formă de stele, fiecare produs putȃnd primi un punctaj de la o stea, la cinci stele. Acest grad de satisfacţie va fi asociat ȋntotdeauna review-ului scris de către Utilizator/Client/Cumpărător asupra unui produs sau serviciu.

Ȋntrebare – formula de adresare către alţi Utilizatori/Clienţi/Cumpărători cu scopul de a obţine informaţii despre produsele sau serviciile din pagina respectivă.

Răspuns – informaţie scrisă care este transmisă Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului care a adresat o Ȋntrebare ȋn Site, ȋn pagina unui anumit produs. Răspunsul reprezintă o explicaţie oferită de un Utilizator/Client/Cumpărător unui alt Utilizator/Client/Cumpărător ȋn cadrul unei discuţii.

Document – prezentele Termeni şi Condiţii.

Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poşta electronică (e-mail, SMS) asupra Bunurilor şi Serviciilor şi/sau a promoţiilor desfăşurate de Vȃnzător ȋntr-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Vȃnzătorului cu referire la informaţiile conţinute de acesta.

Tranzacţie – ȋncasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vȃnzarea unui Bun şi/sau Serviciu de către S.C. Lambrothers S.R.L, Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vȃnzător, indiferent de modalitatea de livrare.

Taxa de timbru verde – valoarea exprimată ȋn lei, plătită de către Vȃnzător către societatea autorizată cu preluarea operaţiunilor de colectare, transport şi valorificare/reciclare a deşeurilor echipamentelor electrice şi electronice, astfel cum este prevăzut de legislaţia ȋn vigoare.

Descriere – toate specificaţiile şi/sau descrierile Bunurilor şi Serviciilor aşa cum sunt precizate ȋn descrierea acestora.

 1. DOCUMENTE CONTRACTUALE

2.1. Prin ȋnregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vȃnzătorul ȋşi derulează operaţiunile comerciale.

2.2. Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare şi nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

2.3. Pentru motive justificate, Vȃnzătorul ȋşi rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor şi/sau Serviciilor din Comandă. Dacă modifică cantitatea de Bunuri şi/sau Servicii din Comandă va anunţa Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziţia Vȃnzătorului la efectuarea Comenzii şi va returna suma achitată.

2.4. Contractul se consideră ȋncheiat ȋntre Vȃnzător şi Cumpărător ȋn momentul primirii de către Cumpărător de la Vȃnzător, prin intermediul poştei electronice şi/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii.

2.5. Documentul şi informaţiile puse la dispoziţie de către Vȃnzător pe Site vor sta la baza Contractului, ȋn completarea acestuia fiind certificatul de garanţie emis de către Vȃnzător sau un furnizor al acestuia pentru Bunurile achiziţionate.

2.6.Confirmarea de ȋnregistrare a Comenzii primită de către Cumpărător automat, nu creează obligaţii contractuale şi nu este o confirmare a faptului că produsele sunt pe stoc.Validarea comenzii de către Vȃnzător se face doar dacă:
1. Datele Cumpărătorului sunt complete şi corecte;
2. Produsele din comanda Cumpărătorului sunt disponibile;
3. Nu există erori ȋn sistem care ar putea genera preţuri greşite (ex.: valoare a preţului zero/Lei)
Acest moment marchează ȋncheierea contractului de Vȃnzare -Cumpărare.

 1. POLITICA DE VȂNZARE ONLINE

3.1. Accesul ȋn vederea efectuării unei Comenzii ȋi este permis oricărui Client/Cumpărător.
Pentru motive justificate S.C. Lambrothers S.R.L  ȋşi rezervă dreptul de a restricţiona accesul Clientului/Cumpărătorului ȋn vederea efectuării unei Comenzi şi/sau la unele din modalităţile de plată acceptate, ȋn cazul ȋn care consideră că ȋn baza conduitei sau a activităţii Clientului/Cumpărătorului pe site, acţiunile acestuia ar putea prejudicia ȋn vreun fel S.C. Lambrothers S.R.L . Ȋn oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Cumpărătorul se poate adresa Departamentului de Relaţii cu Clienţii al S.C. Lambrothers S.R.L, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor sus menţionate.

3.2. Comunicarea cu Vȃnzătorul se poate realiza prin interacţiunea directă cu acesta sau prin adresele menţionate la secţiunea “contact” din Site. Vȃnzătorul are libertatea de a gestiona informaţiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

3.4. S.C. Lambrothers S.R.L poate publica pe site informaţii despre Bunuri şi/sau Servicii şi/sau promoţii practicate de către acesta sau de către oricare alt terţ cu care S.C. Lambrothers S.R.L  are ȋncheiate contracte de parteneriat, ȋntr-o anumită perioadă de timp şi ȋn limita stocului disponibil.

3.5. Toate tarifele aferente Bunurilor şi/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate ȋn lei (RON) şi includ T.V.A.

3.6. In condiţiile prevăzute de lege, preţul Bunurilor electrice afişat pe site, include Taxa de timbru verde. Ȋn cazul ȋn care Clientul/Cumpărătorul solicită detalii cu privire la suma exacta adaugată la preţul Bunului, acesta ne va contacta telefonic sau scris.

3.7. Ȋn cazul plaţilor online Vȃnzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzȃnd dar nelimitandu-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, ȋn cazul ȋn care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acţiune o poartă numai Cumpărătorul.

3.8. Toate informaţiile folosite pentru descrierea Bunurilor şi/sau a Serviciilor disponibile pe site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia  etc.) nu reprezintă o obligaţie contractuală din partea Vȃnzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

 1. CESIONAREA ŞI SUBCONTRACTAREA

Vȃnzătorul poate cesiona şi/sau subcontracta o terţă parte pentru Servicii ce ţin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vȃnzătorul va fi ȋntotdeauna responsabil faţă de Cumpărător pentru toate obligaţiile contractuale.

 1. DECLINAREA RESPONSABILITĂŢII

5.1. Niciun conţinut transmis către Client sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobȃndit de acesta prin accesare, vizitare şi/ sau vizualizare nu constituie o obligaţie contractuală din partea S.C. Lambrothers S.R.L  şi/ sau al angajatului/ prepusului S.C. Lambrothers S.R.L  care a mijlocit transferul de conţinut, ȋn cazul ȋn care aceasta există, faţă de respectivul conţinut.

5.2. S.C. Lambrothers S.R.L  nu poate garanta şi nu ȋşi poate asuma răspunderea că informaţiile prezentate pe site sunt corecte, complete sau actualizate, iar serviciile oferite prin acest site sunt accesibile, neȋntrerupte şi fără erori. Vă rugăm, să verificaţi corectitudinea specificaţiilor pe site-ul producătorilor. Imaginile sunt prezentate pe site cu titlu de exemplu, iar produsele livrate pot diferi de imagini ȋn orice mod, datorită modificării caracteristicilor sau a design-ului fără notificare prealabilă de către producator.

 1. COMANDA

6.1. Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adaugarea Bunurilor şi/sau Serviciilor dorite ȋn coşul de cumpărături, urmȃnd a finaliza Comanda efectuȃnd plata prin una dintre modalităţile indicate expres. Odată adăugat ȋn coşul de cumpărături, un Bun şi/sau un Serviciu este disponibil pentru achiziţie ȋn măsura ȋn care există stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui Bun/Serviciu ȋn coşul de cumpărături, ȋn lipsa finalizării Comenzii, nu atrage dupa sine ȋnregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului/Serviciului.

6.2. Prin finalizarea Comenzii Cumpărătorul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete şi adevarate la data plasării Comenzii.

6.3. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Vȃnzătorul poate să ȋl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vȃnzător, ȋn orice situaţie ȋn care este necesară contactarea Cumpărătorului.

6.4. Vȃnzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, ȋn urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligaţie ulterioară a vreunei părţi faţă de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese ȋn urmatoarele cazuri:

6.4.1. neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacţiei, ȋn cazul plaţii online;
6.4.2. invalidarea tranzacţiei de către procesatorul de carduri agreat de S.C. Lambrothers S.R.L , ȋn cazul plăţii online;
6.4.3. datele furnizate de către Client/Cumpărător, pe site sunt incomplete şi/sau incorecte;

6.5. Cumpărătorul are dreptul să se retragă din Contract, respectiv să returneze un bun sau să renunţe la un Serviciu, în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv şi fără a suporta alte costuri , decât costurile aferente livrării.

Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui Bun sau renunţare la un Serviciu expira în termen de 14 zile de la ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun; ȋn cazul în care Cumpărătorul comanda printr-o singură comanda produse multiple care vor fi livrate separat; ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun sau a ultimei piese – în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese.

6.6. Ȋn cazul ȋn care Cumpărătorul decide să se retragă din Contract, acesta va putea completa online formularul de retur ce se regăseşte pe site sau la solicitarea acestuia pe adresa de email teoxstore@protonmail.com. Ȋn cazul ȋn care Clientul/Cumpărătorul solicită retragerea din Contract ȋn cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie să returneze şi eventualele cadouri care au ȋnsotit produsul respectiv.  Ȋn cazul ȋn care Comanda este achitată, Vȃnzătorul va rambursa suma ȋn maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării Vȃnzătorului de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma va fi returnată după cum urmeaza:
6.6.1. pentru Comenzile achitate cu card online prin restituire ȋn contul din care a fost efectuată plata;
6.6.2. pentru Comenzile achitate cu OP/ramburs/iTransfer/ Card bancar- prin virament bancar;
6.6.3. Vȃnzătorul va putea amȃna rambursarea sumei pȃnă la primirea Bunurilor vȃndute sau pȃnă la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, ȋn cazul ȋn care nu s-a oferit să recupereze el ȋnsuşi Bunurile (se va lua data cea mai recenta).

6.6.4. Ȋn cazul ȋn care un Bun şi/sau Serviciu comandat de către Cumpărător, nu poate fi livrat de către Vȃnzător, acesta din urma va informa Clientul/Cumparatorul asupra acestui fapt şi va returna ȋn contul acestuia contravaloarea Bunului şi/sau Serviciului, ȋn termen de maxim 7 (şapte) zile de la data la care Vȃnzătorul a luat la cunoştinţă acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul şi-a exprimat ȋn mod expres intenţia de reziliere a Contractului.

 1. RETURNAREA PRODUSELOR

7.1.Cumpărătorul poate solicita returnarea produselor ȋn următoarele situaţii:

Produsul nu este conform cu prezentarea de pe site. Dacă produsul comandat se dovedeşte a nu fi conform cu specificaţiile din oferta noastră, Cumpărătorul poate solicita returnarea acestuia şi rambursarea integrală a contravalorii.

Produse ce au fost livrate greşit. Livrarea altor produse decât cele solicitate trebuie semnalată imediat, iar Cumpărătorul va refuza recepţia.

Cumpărătorul renunţă la cumpărare.

7.2. Cumpărăorul are dreptul să notifice ȋn scris Vȃnzătorul că renunţă la cumpărare, fără penalităţi şi fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile calendaristice de la primirea produsului. Rambursarea contravalorii produsului se va face ȋn cel mult 14 zile calendaristice de la prima dovada a returului (dovada expedierii produsului sau primirea Formularului de returnare produs).

7.3. Rambursarea banilor fără penalităţi şi fără invocarea unui motiv,  se poate efectua în urmatoarele condiţii:

Produsele nu trebuie să prezinte urme de uzură;

Starea produselor returnate trebuie să fie la fel ca la achiziţionarea lor, inclusiv ambalajele trebuie menţinute intacte. Ȋn cazul tuturor consumabilor, folosirea lor nu mai permite returnarea lor.

7.4. Returnarea produsului se face ȋmpreună cu cutia originală a acestuia, nedeteriorată, toate accesoriile primite, certificatul de garantie şi o copie a facturii. Toate acestea trebuie ȋmpachetate corespunzător ȋn altă cutie, nu doar ȋn cutia produsului.Vă rugăm, să specificaţi pe colet RETURNARE PRODUS. Coletul trebuie expediat cu un curier rapid cu care Vȃnzătorul are contract.

7.5 Bunurile returnate ce prezintă urme de uzură (pete, zgȃrieturi, ȋndoituri, fisuri, lovituri etc.) se acceptă retur numai după aducerea lor la conformitate, implicȃnd costurile de igienizare, cosmetizare, reparare, ȋnlocuire a eventualelor piese deteriorate şi aducere la forma comercială ȋn vederea vȃnzării ca produs Recondiţionat / Resigilat. Valorea finală se stabileşte ȋn funcţie de valoarea pieselor ce trebuie ȋnlocuite şi a manoperei de recondiţionare sau ca diferenţa dintre valoarea iniţială a produsului nou şi valoarea de revȃnzare a produsului folosit.
Orice diminuare a valorii, a bunurilor rezultată din manipularea acestora, altele decȃt cele necesare pentru determinarea naturii, calităţilor şi funcţionării bunurilor este ȋn responsabilitatea cumpărătorului.
Pentru claritate, din preţul total al bunului returnat, vȃnzătorul va reţine o sumă de bani ce reprezintă diminuarea valorii bunului ȋn proporţie de 5%-50% din valoarea iniţială a bunului, dupa caz.
Contravaloarea taxei de diminuare va fi comunicată cumpărătorului la recepţionarea bunurilor returnate.

Bunuri şi servicii pentru care nu se asigură dreptul de retragere

Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:
– furnizarea de bunuri confecţionate după specificaţiile prezentate de cumpărător sau personalizate ȋn mod clar;
– furnizarea de bunuri care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
– furnizarea de bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de cumpărător;
– furnizarea de bunuri care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
– furnizarea de bunuri pentru comenzi speciale sau care se aduc special pe comandă pentru cumpărător.

 1. CONFIDENŢIALITATE

8.1. Conform cerintelor Regulamentului (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protectia datelor” sau “GDPR”) pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, ȋntrucât unul dintre principiile esenţiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparenţa,  S.C. Lambrothers S.R.L., vă informează despre modul în care colectăm, transferăm şi protejăm datele dvs. cu caracter personal atunci când interacţionaţi cu noi în legătură cu produsele şi serviciile noastre. Avem obligaţia de a administra ȋn condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

8.2. Pentru orice informatii suplimentare de care ati putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs, vă rugăm să contactaţi Responsabilul cu protecţia datelor personale la adresa de e-mail teoxstore@protonmail.com sau la numărul te telefon ataşat site-ului.

8.3.Va rugăm să citiţi dȃnd click pe: “Politica de Confidenţialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal”.

 1. PUBLICITATE

9.1. Newsletterele sunt transmise prin intermediul partenerilor specializaţi şi agreaţi de S.C. Lambrothers S.R.L.  Astfel, sunt asigurate confidenţialitatea şi securitatea informaţiilor.

9.2. Ȋn momentul ȋn care, Clientul ȋşi crează un Cont pe site, are posibilitatea să ȋşi exprime acordul cu privire la primirea de Newslettere. Opţiunea cu privire la acordul emis de către Client, poate fi modificată ȋn orice moment, prin contactarea S.C. Lambrothers S.R.L. ȋn acest sens.

9.3. Renunţarea la primirea Newslettere-lor de către Client sau Cumpărător se poate face ȋn orice moment folosind legătura special destinată din cadrul oricăror Newslettere sau apelȃnd numărul de telefon afişat pe site.

9.4. Renunţarea la primirea Newslettere-lor nu implică renunţarea la acceptul dat pentru prezentul document.

 1. FACTURARE – PLATA

10.1. Preţurile Bunurilor şi Serviciilor afişate ȋn cadrul site-ului www.teox.ro includ T.V.A. conform legislaţiei ȋn vigoare.

10.2. Preţul, modalitatea de plată şi termenul de plată sunt specificate ȋn fiecare comandă. Vȃnzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile şi Serviciile livrate, obligaţia Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informaţiile necesare emiterii facturii conform cu legislaţia ȋn vigoare.

10.3. Vȃnzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferentă Comenzii ce conţine Bunuri şi/sau Servicii vȃndute de S.C. Lambrothers S.R.L. precum şi pentru orice alte plăţi aferente Comenzii, exclusiv ȋn format electronic, prin adăugarea facturii ȋn contul Cumpărătorului sau prin poşta electronică, la adresa de e-mail menţionată de Cumpărător ȋn contul său.

10.4. Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului ȋi revin obligaţiile de a-şi actualiza ori de cȃte ori este cazul datele din contul său şi de a accesa informaţiile şi documentele aferente fiecărei Comenzi, existente ȋn cont.

10.5. Prin această modalitate de comunicare Cumpărătorul, accesȃnd contul său, va deţine o evidenţă a facturilor emise de S.C. Lambrothers S.R.L, putȃndu-le salva şi arhiva la rȃndul său ȋn orice moment şi ȋn orice modalitate pe care o doreşte.

10.6. Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul ȋşi exprimă acordul să primească facturile ȋn format electronic prin adăugarea acestora de către S.C. Lambrothers S.R.L  ȋn Contul său prin intermediul poştei electronice, la adresa de e-mail menţionată ȋn Contul său.

10.7. Ȋn cazul ȋn care aceste informaţii sunt indisponibile mai mult de 48 (patruzecişiopt) de ore ȋn Cont, vă rugam să ne sesizaţi acest aspect pe adresa de mail: teoxstore@protonmail.com sau la numărul de telefon afişat pe site.

10.8. Plata comenzii se poate face ȋn mai multe moduri:

– Numerar / Ramburs (se achita la curier);

– Pe baza de factura proforma cu ordin de plata.Pentru virament bancar se va utiliza contul IBAN: RO09BACX0000002300344000, Banca UniCredit.

-direct cu cardul pe website, prin intermediul Netopia Payments.

Procesarea plăților online

Pentru a vă oferi opțiunea plății online, folosim platforma de procesare plăți NETOPIA PAYMENTS. Atunci când optați pentru plata online, veți fi redirecționat către platforma NETOPIA PAYMENTS, în care vi se vor solicita anumite date personale în funcție de metoda de plată aleasă – spre exemplu, datele de card (numărul cardului, numele & prenumele deținătorului cardului, data expirării și codul de securitate de pe spatele cardului). Aceste date sunt folosite strict pentru procesarea plății prin intermediul platformei NETOPIA PAYMENTS și nu ne sunt comunicate. În anumite situații, putem transmite direct către platforma NETOPIA PAYMENTS o serie de informații cu privire la tranzacție, anume: valoarea tranzacției, număr de telefon si adresa e-mail (dacă acestea au fost completate în contul clientului). Pentru a putea asigura urmărirea tranzacțiilor și decontarea plăților, NETOPIA PAYMENTS ne furnizează rapoarte cu privire la plățile pe care le încasăm. Aceste rapoarte pot includ date personale ale plătitorilor (nume, prenume, e-mail, nr. telefon, adresa billing). NETOPIA PAYMENTS ne transmite aceste date ca parte a serviciilor de procesare a plăților. În cazul în care apar probleme legate strict de procesarea plății dvs., veți putea fi contactat în mod direct de către reprezentanții NETOPIA PAYMENTS pentru soluționarea acestora. Platforma NETOPIA PAYMENTS prelucrează datele dvs. personale în calitate de operator independent pentru procesarea plății online. Puteți consulta mai multe detalii despre politica acestora de prelucrare a datelor dvs. personale colectate în vederea procesării plății aici: https://netopia-payments.com/nota-de-informare-gdpr-platitori/

 1. LIVRAREA BUNURILOR

Vȃnzătorul se obligă să livreze Bunurile ȋn sistem de curierat door-to-door către Cumpărător. Vȃnzătorul va asigura ambalarea corespunzatoare a Bunurilor şi va asigura transmiterea documentelor ȋnsoţitoare.

Vȃnzătorul va efectua livrarea Bunurilor şi Serviciilor numai pe teritoriul Romȃniei.

11.4. Livrarea produselor se poate face ȋntr-un interval de maxim 3 zile, din momentul ȋn care s-au validat toate detaliile comenzii (modalitate de plată, termen de livrare, stocuri, preţuri ) sau din momentul ȋn care a fost făcută plata – ȋn caz de plată ȋn avans.

 1. GARANŢII

 

12.1. Toate Bunurile comercializate de către S.C. Lambrothers S.R.L, beneficiază de condiţii de garanţie conform legislaţiei ȋn vigoare şi politicilor comerciale ale producătorului. Bunurile sunt noi, ȋn ambalajele originale şi provin de la producători certificaţi.

12.2.Ȋn cazul Bunurilor vȃndute şi livrate de S.C. Lambrothers S.R.L, certificatele de garanţie sunt emise de S.C. Lambrothers S.R.L.

12.3. Lipsa certificatului de garanţie al Bunului şi Declaraţia de Conformitate trebuie semnalată ȋn maxim 48 (patruzecişiopt) de ore de la recepţia mărfii pe adresa teoxstore@protonmail.com. Orice sesizare ulterioară nu va fi luată ȋn considerare.

12.6.CONDIŢII DE GARANŢIE :

Drepturile consumatorului sunt conform prevederilor OG 21/ 92 cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile L449/2003.

Ȋn cazul solicitărilor de reparaţii ȋn garanţie, cumpărătorul este obligat să prezinte Certificatul de Garanţie ȋmpreună cu factura/ chitanţa originală de cumpărare a produsului.

Perioada de garanţie acordată de fabricant pentru produsele menţionate pe factura/ chitanţa de cumpărare decurge de la data cumpărării.
Cu excepţia viciilor ascunse (material şi/sau manopera), garanţia nu acoperă accesorii, consumabile, precum şi toate subansamblele casabile ce intră ȋn componenţa produselor achiziţionate (cablu de alimentare, perii colectoare, sisteme de prindere, mandrina, carcasă, angrenaje, rulmenţi, garnituri, seturi de reparaţii etc.) care se uzează ca urmare a utilizării normale a produsului.
Cumpărătorul beneficiază, contra cost, de service post-garanţie, cu piese originale.
Ȋn cadrul termenului de garanţie, se asigură remedierea gratuită a defectelor apărute şi reclamate de cumpărător pentru produsul respectiv.
Deteriorările de genul zgȃrieturilor, şocurilor sau rupturi ale elementelor demontabile sau nedemontabile care nu au fost aduse la cunoştinţa vȃnzatorului ȋn momentul achiziţionării nu intră ȋn garanţie.
Durata medie de utilizare a produselor este de 2 ani. Pentru această perioadă cumpărătorul benficiază, contra cost, de service post-garanţie, cu piese originale.
Perioada de garanţie se prelungeşte cu timpul scurs de la data la care a prezentat produsul defect şi pȃnă la data reparării acestuia.
In cadrul termenului de garanţie, remedierea prodului trebuie efectuată ȋntr-o perioadă rezonabilă de timp, stabilită de comun acord, ȋn scris, ȋntre vȃnzător şi consumator. Perioada de timp stabilită nu poate depăşi 15 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul a adus la cunoştinţă lipsa de conformitate a produsului.

12.7.PIERDEREA GARANŢIEI

Garanţia se pierde pentru oricare dintre condiţiile urmatoare: orice produs vȃndut de S.C. Lambrothers S.R.L fără marcaj CE; modificări neconforme efectuate asupra produsului;
ataşarea de accesorii neconforme; defecte cauzate de utilizarea produsului ȋntr-un mod neconform manualului de utilizare cu referire la utilizarea defectuoasă, slaba mentenanţă, utilizare neglijentă sau suprasolicitarea produsului, cădere, lovire, tensiune de utilizare neconformă specificaţiilor etc.; dacă fost facută o intervenţie neautorizată; nu poate fi identificată seria de fabricaţie; una din piesele neacceptate pentru ȋnlocuire de către client influenţează calitatea reparaţiei; utilajul a fost necorespunzător manipulat sau suprasolicitat; utilizatorul nu a respectat recomandările de manipulare, ȋntreţinere şi revizie a produsului;
neprezentarea la solicitarea reparaţiei a facturii originale de cumpărare a produsului ȋnsoţită de prezenta informare asupra condiţiilor de garanţie şi a certificatului de garanţie completat şi semnat de unitatea care a afectuat vȃnzarea; nerespectarea de către cumpărător a condiţiilor de utilizare şi ȋntreţinere precizate ȋn prospectele şi instrucţiunile ce ȋnsoţesc produsul la livrare şi de care cumpărătorul a luat la cunoştinţă; constatarea de către specialiştii firmei a faptului că defectul reclamat se datorează din vina cumpărătorului; incredinţarea produsului spre a fi reparat altor persoane/ firme neautorizate; utilizarea produsului ȋn alt regim de lucru decȃt cel pentru care a fost conceput; modificarea/desigilarea produsului de către persoane necalificate/ neautorizate.

Ȋn cazul solicitărilor de reparaţii ȋn garanţie respinse din motivele enumerate mai sus, cu produsul/produsele ridicate prin curier de către noi cumpărătorul va suporta costul transportului de ridicare a coletului/ produsului, inclusiv ȋi va cade ȋn sarcina sa să ridice coletul personal, conform unei programări prealabile sau prin curier, cu plata tranportului ȋn avans. Ȋn caz contrar, se va percepe o taxa de 5 lei, pe zi taxa de depozitare după cele 14 zile de cȃnd produsul a intrat ȋn posesia S.C. Lambrothers S.R.L.

 1. FORŢĂ MAJORA

Nici una din părţi nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligaţiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen şi/sau ȋn mod corespunzător, total sau parţial este datorată unui eveniment de forţă majoră. Forţa majoră este evenimentul imprevizibil, ȋn afara controlului părţilor şi care nu poate fi evitat.

Dacă ȋn termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu ȋncetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi ȋncetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poata pretinde celeilalte alte daune/ interese.

 1. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICŢIA

Prezentul Contract este supus legii romȃne. Eventualele litigii apărute ȋntre S.C. Lambrothers S.R.L. şi Clienţi / Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, ȋn cazul ȋn care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti romȃne competente din localitatea Fălticeni, judeţul Suceava.